Recent working papers and manuscripts:

Bíró, A., Elek, P. (2019): Job loss, disability insurance and health expenditures. MTA KTI / HAS IE Discussion Paper 2019/8.

Journal articles in English:

Bíró, A., Elek, P. (2019): The effect of primary care availability on antibiotic consumption in Hungary: a population based panel study using unfilled general practices. BMJ Open 9, e028233.

Elek, P., Molnár, T., Váradi, B. (2019): The closer the better: does better access to outpatient care prevent hospitalization? The European Journal of Health Economics 20(6), 801-817.

Elek, P., Köllő, J. (2019): Eliciting permanent and transitory undeclared work from matched administrative and survey data. Empirica 46(3), 547-576. Earlier version as IZA Discussion Paper No. 10800.

Bíró, A., Elek, P. (2018): How does retirement affect healthcare expenditures? Evidence from a change in the retirement age. Health Economics 27, 803-818. Postprint version available here.

O'Donoghue, C., Li, J., Cserháti, I., Elek, P., Keresztély, T., Takács, T. (2018): The distributional impact of VAT reduction for food in Hungary: Results from a Hungarian microsimulation model. International Journal of Microsimulation. 11(3), 2-38.

Elek, P., Harsányi, A., Zelei, T., Csetneki, K., Kaló, Z. (2017): Policy objective of generic medicines from the investment perspective: the case of clopidogrel. Health Policy 121(5), 558-565. Postprint version available here.

Elek, P., Takács, E., Merész, G., Kaló, Z. (2017): Implication of external price referencing and parallel trade on pharmaceutical expenditure: indirect evidence from lower-income European countries. Health Policy and Planning 32(3): 349-358. Postprint version available here.

Elek, P., Váradi, B., Varga, M. (2015): Effects of geographical accessibility on the use of outpatient care services: quasi-experimental evidence from panel count data. Health Economics 24, 1131-1146. Postprint version available here. Earlier version available as University of York HEDG Working Paper 14/17.

Elek, P., Köllő, J., Reizer, B., Szabó, P. A. (2012): Detecting wage under-reporting using a double hurdle model. Research in Labor Economics 34, 135-166. Postprint version available here. The same content is available as IZA Discussion Paper No. 6224.

Elek, P., Márkus, L. (2010): Tail behaviour of beta-TARCH models. Statistics and Probability Letters 80, 1758-1763. Postprint version available here.

Elek, P., Zempléni, A. (2009): Modelling extremes of time series with Markov-switching structures. Journal of Statistical Planning and Inference 139, 1953-1967. Postprint version available here.

Arató, M., Bozsó, D., Elek, P., Zempléni, A. (2009): Forecasting and simulating mortality tables. Mathematical and Computer Modelling 49, 805-813. Downloadable.

Bíró, A., Elek, P., Vincze, J. (2008): Model-based sensitivity analysis of the Hungarian economy to macroeconomic shocks and uncertainties. Acta Oeconomica 58, 367-401.

Elek, P., Zempléni, A. (2008): Tail behaviour and extremes of two-state Markov-switching autoregressive models. Computers and Mathematics with Applications 55, 2839-2855. Downloadable.

Elek, P., Márkus, L. (2008): A light-tailed conditionally heteroscedastic model with applications to the analysis of river flows. Journal of Time Series Analysis 29, 14-36. Postprint version available here.

Vasas, K., Elek, P., Márkus, L. (2007): A two-state autoregressive regime switching model with applications to river flow analysis. Journal of Statistical Planning and Inference 137, 3113-3126. Downloadable.

Elek, P., Márkus, L. (2004): A long range dependent model with nonlinear innovations for simulating daily river flows. Natural Hazards and Earth Systems Sciences 4, 277-283. Downloadable.

Journal articles in Hungarian:

Sinkó, E., Dózsa, K., Elek, P., Merész, G., Kiss, N. T., Gaál, P. (2017): "Az egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával" című program egészségpolitikai értékelése. (Health policy evaluation of a primary care development model programme.) Népegészségügy 95(1), 86-94 (in Hungarian).

Elek, P., Kiss, N., Váradi, B. (2015): A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai. (Effects of development of outpatient care services in Hungarian micro-regions.) Egészségügyi Gazdasági Szemle 53(1), 28-38 (in Hungarian).

Elek, P., Lőrincz, L. (2015): Az effektív társasági adókulcs rugalmassága Magyarországon a 2009-2011 közötti adókulcscsökkentés alapján. (The elasticity of the effective corporate tax rate in Hungary: evidence from the tax cut between 2009 and 2011.) Közgazdasági Szemle, January, 27-47 (in Hungarian). Downloadable.

Elek, P., Szabó, P. A. (2013): A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon. (Labour outflow from the public sector in Hungary). Közgazdasági Szemle, May, 601-628 (in Hungarian). Downloadable.

Mihalicza, P., Elek, P. et al. (2012): Az egészségügyi reformok hatása az ellátás eredményességére, megfelelőségére, időszerűségére és a hozzáférésre. (Effects of public health reforms on the effectiveness, appropriateness, timeliness and accessibility of health care.) Egészségügyi Gazdasági Szemle 50(3), 13-20 (in Hungarian). Downloadable.

Elek, P., Kiss Á. (2010): Az ingatlanadó a magyar adórendszerben. Elméleti megfontolások és mikroszimulációs elemzés. (The property tax in the Hungarian taxation system. Theoretical considerations and microsimulation analysis.) Közgazdasági Szemle, May, 389-411 (in Hungarian). Downloadable.

Elek, P., Scharle, Á. (2008): Optimális adózás elméletek és az empirikus mérés lehetőségei. (Theories of optimal taxation and alternatives for empirical measurement.) Pénzügyi Szemle 2008/3, 442-450. Downloadable.

Bíró, A., Elek, P., Vincze, J. (2007): Szimulációk és érzékenységvizsgálatok a magyar gazdaság egy középméretű makromodelljével. (Simulations and sensitivity analyses with a medium-sized macro model of the Hungarian economy.) Közgazdasági Szemle 774-799. Downloadable.

Bíró, A., Elek, P., Vincze, J. (2007): A magyar gazdaság külső sokkokra való érzékenysége és korrekciós mechanizmusok. (The sensitivity of the Hungarian economy to outside shocks and correction mechanisms.) Külgazdaság 2007/5-6, 4-20.

Book chapters:

Bíró, A., Branyiczki, R., Elek, P. (2019): Health and labour market participation among women. In: The Hungarian Labour Market 2018 (ed. Fazekas K., Szabó-Morvai Á.), p. 141-150. Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Downloadable. The same in Hungarian: Bíró, A., Branyiczki, R., Elek, P. (2018): Egészség és munkapiaci aktivitás a nők körében. In: Munkaerőpiaci Tükör 2017 (ed. Fazekas K., Szabó-Morvai Á.), p. 142-151. MTA KRTK KTI. Downloadable.

Elek, P., Szabó, P. A. (2014): Labour outflow from the public sector in Hungary. In: The Hungarian Labour Market, Review and Analysis 2014 (ed. Fazekas K., Neumann L.), p. 91-101. Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Downloadable.
The same in Hungarian: Elek, P., Szabó, P. A. (2014): A közszférából történő munkaerő-kiáramlás Magyarországon. In: Munkaerőpiaci Tükör 2013 (ed. Fazekas K., Neumann L.), p. 93-102. MTA KRTK KTI. Downloadable.

Benedek, D., Elek, P., Köllő, J. (2013): Tax avoidance, tax evasion, black and grey employment. In: The Hungarian Labour Market, Review and Analysis 2013 (ed. Fazekas K., Benczúr P., Telegdy Á.), p. 161-184. Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences. Downloadable.
The same in Hungarian: Benedek, D., Elek, P., Köllő, J. (2012): Adóelkerülés, adócsalás, fekete- és szürkefoglalkoztatás. In: Munkaerőpiaci Tükör 2012 (ed. Fazekas K., Benczúr P., Telegdy Á.), p. 165-188. MTA KRTK KTI. Downloadable.

Elek, P., Scharle, Á. (2011): Crisis measures in the labour market. In: The Hungarian Labour Market, Review and Analysis 2011 (ed. Fazekas K - Molnár Gy.), p. 69-71. Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences. Downloadable.
The same in Hungarian: Elek, P. Scharle, Á. (2010): Válságintézkedések a munkaerőpiacon. In: Munkaerőpiaci Tükör 2010 (ed.: Fazekas K., Molnár Gy.), 78-80, MTA KTI. Downloadable.

Elek, P., Scharle, Á., Szabó, B., Szabó, P. A. (2009): A feketefoglalkoztatás mértéke Magyarországon. (Measuring undeclared employment in Hungary.) In: Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai (ed.: Semjén, A., Tóth, I. J.). KTI Könyvek 11., 84-102. Downloadable. Abstract available in English.

Some working papers and research reports:

Elek, P., Váradi, B., Varga, M. (2013): Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése. (Quantitative evaluation of health care development projects in Hungary.) Evaluation report, Budapest Institute of Policy Analysis. Downloadable in Hungarian and summary available in English.

Elek, P. (2011): Egészségpolitikai intézkedések hatása egészségügyi indikátorokra Magyarországon. Módszertani útmutató egyéni szintű adatokon alapuló becslésekhez. (Evaluating the impact of healthcare policies in Hungary using individual-level data. A practical guide to estimation methods.) Research report, Budapest Institute of Policy Analysis. Downloadable in Hungarian and in English.

Elek, P., Szabó, P. A. (2010): A szürkebérezés torzító hatása. (The biasing effect of wage underreporting.) In: Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? (szerk. Köllő J.) Research report, OFA. Downloadable in Hungarian.

Elek, P., Scharle, Á., Szabó, B., Szabó P. A. (2009): A bérekhez kapcsolódó adóeltitkolás Magyarországon. (Wage-related tax evasion in Hungary.) Közpénzügyi füzetek (Working Papers in Public Finance) 23., April 2009. Downloadable in Hungarian.

Elek, P., Scharle, Á., Szabó, B., Szabó, P. A. (2008): Az OEP, az OnyF és a MÁK kezelésében lévő adatbázisok. (Administrative databases of the Health Insurance Fund, the Pension Directorate and the State Treasury in Hungary.) Research report. In: Áttekintés az adminisztratív adatbázisokkal és teljeskörű összeírásokkal kapcsolatos kutatási tapasztalatokról (szerk: Köllő, J.), MTA KTI. Downloadable in Hungarian.

Elek, P., Márkus, L. (2008): On the extremes of nonlinear time series models describing river flows. Proceedings of the International Workshop on Applied Probability, paper No. 51, Compiegne, France, CD-ROM.

Bakos, P., Bíró, A., Elek, P., Scharle, Á. (2008): A magyar adórendszer hatékonysága. (Efficiency of the Hungarian taxation system.) Közpénzügyi füzetek (Working Papers in Public Finance) 21., April 2008. Downloadable in Hungarian and in English.

Bíró, A., Elek, P., Vincze, J. (2007): A PM-KTI makrogazdasági modell, összefüggések és szimulációk. (The PM-KTI macroeconomic model, relationships and simulations.) Közpénzügyi füzetek (Working Papers in Public Finance) 19., May 2007. Downloadable in Hungarian and in English.

Elek, P., Márkus, L. (2005): Tisza és mellékfolyói vízhozam-adatainak idősoros elemzése. In: Az árvízi kockázatok meghatározásához szükséges műszaki és tudományos alapok megteremtése, új árvízi gyakorisági és kockázat-becslési módszerek kidolgozása, VI. Idősorelemzések és szimulációs vizsgálatok, VITUKI, ed.: Bálint Gábor, ISBN 963 511 140 1, p. 7-64.

Elek, P., Zempléni, A. (2005): Évi maximális vízhozam-és vízállásadatok összefüggőségének vizsgálata kopulák segítségével. In: as above, p. 65-166.

Vasas, K., Elek, P., Márkus, L. (2005): Rezsimváltó modellek a vízhozam-modellezésben. In: as above, p. 167-218.

Márkus, L., Elek, P. (2003): Modelling diurnal river discharge time series, with special care for high quantiles. Proceedings of the XXIII. Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Pamplona, Spain, CD-ROM.